Inclusive Trading Initiative

Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) is een initiatief met als doel het realiseren van economische programma’s in Oost-Afrika, gericht op de mensen met de laagste inkomens. Onze programma’s hebben tot doel om voor deze mensen duurzame werkgelegenheid te creëren.

Binnen de stichting ligt de focus op drie programma’s: 1) ontwikkeling van de landbouwsector, 2) ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en 3) het versterken van bedrijven met substantiële impact op de lokale economie en werkgelegenheid.