• Inclusive Trading Initiative

    Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) is een initiatief met als doel het realiseren van economische programma’s in Oost-Afrika, gericht op de mensen met de laagste inkomens. Onze programma’s hebben tot doel om voor deze mensen duurzame werkgelegenheid te creëren.

    Binnen de stichting ligt de focus op drie programma’s: 1) ontwikkeling van de landbouwsector, 2) ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en 3) het versterken van bedrijven met substantiële impact op de lokale economie en werkgelegenheid.

Home

Landbouw

Het landbouwprogramma wordt samen met de boerengemeenschappen vormgegeven. De boeren worden getraind en begeleid hoe een toekomstgericht landbouwbedrijf ontwikkeld kan worden. Hierbij richten we ons op teelttechnieken die klimaatresistent zijn, de biodiversiteit vergroten en een significante impact hebben op het inkomen van de boer. Onze aanpak werkt! De kosten bedragen nog geen € 200 per boer om hen en hun gezin uit de armoede te verlossen. Onze doelstelling is om de komende 3 jaar 1.000 boeren in het programma op te nemen.

DONEER MEER LEZEN PARTNER WORDEN

MKB

Binnen het MKB-ontwikkelingsprogramma worden kansrijke jonge ondernemers getraind in het ontwikkelen van een goed doordacht businessplan. Nadat het plan is ontwikkeld worden de ondernemers begeleid in het verkrijgen van apparatuur om hun bedrijf verder uit te bouwen. Deze apparatuur wordt gehuurd van een daartoe opgezette lokale onderneming, Equip Rwanda Ltd. De kosten voor training bedragen € 50 per ondernemer. De komende jaren willen we 1.000 ondernemers de kans bieden om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen.

DONEER MEER LEZEN PARTNER WORDEN

Impact investeringen

ITI investeert in en versterkt gevestigde bedrijven die impact hebben op de lokale economie en werkgelegenheid. We combineren financiering met diensten voor bedrijfsontwikkeling, exportpromotie en leggen verbinding met een breed netwerk van ondernemers. Onze diensten zijn erop gericht om de visie van de MKB-ondernemer te versterken en zijn onderneming op een duurzame manier te laten groeien.

DONEER MEER LEZEN PARTNER WORDEN

Inclusive Trading Initiative