Landbouwprogramma

Op basis van de door de Universiteit Wageningen ontwikkelde PIP-approach implementeert ITI met haar partners een landbouwprogramma waarbij de boeren gedurende twee jaar begeleid worden om een toekomstgericht landbouwbedrijf te ontwikkelen. Het programma begint bij het trainen van innovatieve boeren om hun visie voor hun bedrijf vorm te geven en klimaatresistente teelttechnieken toe te passen. Deze boeren trainen vervolgens de boeren in hun directe omgeving en zo ontstaat er een repeterend verbeteringstraject in de gemeenschap.

In de tweede fase wordt met de boeren gekeken hoe hun marktpositie verbeterd kan worden en hoe men gezamenlijk (in coöperatieverband) kan optrekken om een sterkere marktpositie te verwerven. Hierbij verbinden we de boeren aan geselecteerde marktpartijen die een eerlijke prijs aan de boeren bieden.

De derde fase omvat het versterken van de organisatie van de boerencoöperaties. Na een analyse wordt samen met de coöperatie een verbeterplan opgesteld en worden trainingen gegeven om het strategische, operationele en financiële management te verbeteren.

DONEER PARTNER WORDEN