ANBI gegevens

Naam van de organisatie

Stichting Inclusive Trading Initiative

RSIN-nummer

8578.13.341

Post en bezoekadres

Elementen 93
3894 DE Zeewolde
Nederland

Doel van de organisatie

Inclusive Trading Initiative is een stichting die tot doel heeft duurzame economische programma’s te ontwikkelen. Deze programma’s dienen effect te hebben op jongeren en of kleine boeren. Bij boeren door de ontwikkeling van gezonde inclusieve toeleveringsketens die deze boeren verbinden met formele markten. Bij jongeren door financieringsproducten en management support te leveren aan start-ups. Jongeren krijgen hierdoor de kans om bedrijven te starten en hun bedrijfsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Visie en missie

Inclusive Trading Initiative heeft de visie dat kleine boeren de potentie hebben om betrouwbare leveranciers te worden en een relevante speler in supply chains. Wanneer boeren zijn georganiseerd en Good Agricultural Practices toepassen en wanneer Fair Trade-principes worden gewaarborgd, zal dit bijdragen aan een duurzame oplossing voor het beëindigen van armoede voor kleine boeren in Afrika. Inclusive Trading Initiative ziet het als zijn missie om samen met andere cruciale actoren (zoals NGO’s, de overheid, kennisinstellingen en particuliere sector) economische programma’s te ontwikkelen om deze toeleveringsketens op te zetten.

Inclusive Trading Initiative heeft de visie dat kansrijke kleine bedrijven geleid door jongeren de potentie hebben om een stabiel MKB te vormen en daarmee een banengenerator in opkomende economieën. Wanneer deze jongeren getraind en begeleid worden en daarbij toegang krijgen tot financiering voor hun bedrijfsmiddelen, dan is een gedegen basis voor verdere groei van deze ondernemingen gelegd.

Donors/fondswerving

Inclusive Trading Initiative zoekt financiering via stichtingen en particulieren. Ze zijn van harte welkom om het werk van Inclusive Trading Initiative te ondersteunen door middel van hun bijdrage.

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie en het management van de stichting. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitvoering van hun taken. Ze hebben recht op vergoeding van hun kosten.

De bestuursleden zijn:

  • Bram van der Kooy, voorzitter
  • Kees de Jong, secretaris
  • Peter Gooijer, penningmeester

Oprichting

Inclusive Trading Initiative is opgericht in juli 2017.

Bankrekeningnummer

NL34 RABO 0322 4544 09
t.n.v. Stichting Inclusive Trading Initiative