Covid-19 Programma Rwanda

COVID19 Voedselvoorziening in Rwanda.

Voor veel mensen in Rwanda betekent de COVID19 crisis direct een dagelijks te kort aan voedsel.

Ook een land als Rwanda wordt geraakt door de pandemie van COVID-19. Momenteel zijn er 260 geregistreerde gevallen. Niet officieel liggen de cijfers waarschijnlijk veel hoger. De regering van Rwanda heeft direct maatregelen genomen. Om verdere verspreiding te stoppen heeft de regering van Rwanda het openbare leven beperkt. Het openbaar vervoer is grotendeels stilgelegd en bedrijven mogen alleen op gezette tijden hun deuren openen.

Voor te veel mensen in Rwanda betekent dit dat het moeilijk is om inkomen te vergaren om in hun dagelijkse voedsel te voorzien. Daarom in een noodhulp programma gestart. Dit programma richt zich op de distributie van voedselpakketten voor kwetsbare huishoudens in het Gasabo district in Rwanda.

Dagloners: Vooral voor dagloners betekent de crisis dat ze van de één op de andere dag geen loon en daarmee geen voedsel meer hebben. Deze huishoudens betalen namelijk hun dagelijkse behoefte aan voedsel met hun dag inkomen. Veelal gaat het om niet-geschoolde mensen die eenvoudig werk verzetten. Financiële reserves (indien al aanwezig) voldoen niet. Vooral in (rand-) stedelijke gebieden raakt deze crisis deze groep mensen hard, omdat ze simpelweg niet beschikken over middelen en veerkracht. African Evangelist Enterprise (AEE) Rwanda werkt samen met de overheid om deze groep te voorzien van dagelijks voedsel en is met name actief in de periferie van Kigali (Gasabo district) waar veel van deze dagloners wonen. In dit gebied zijn 40.000 huishoudens geïdentificeerd die in nood zijn.

Aanpak: De regering van Rwanda heeft task forces per regio opgezet, bestaande uit vertegenwoordigers van districten (in dit geval Gasabo), sectorcellen en dorpsadministraties. Deze task forces werken onder toezicht van de districtssecretaris van Economische Zaken. De task force beoordeelt welke huishoudens ondersteuning nodig hebben en vraagt NGO’s (World Vision, Tearfund en AEE) en leden van de Private Sector Federation die in het gebied werken om een aantal huishoudens te ondersteunen. Aanvankelijk verzocht de Gasabo-taskforce AEE om 500 huishoudens te ondersteunen. Gezien de nood in het gebied is het huidige verzoek om 6.000 gezinnen te ondersteunen.

Noodpakket: Per gezin wordt een noodpakket samengesteld dat bestaat uit

  • 25 kg rijst
  • 10 kg bonen
  • 10 kg maisbloem
  • 3 liter zonnebloemolie
  • 2 pakketten zeep.

De inkoopwaarde van een dergelijk pakket bedraagt 47 Euro. De genoemde taskforce verzorgt de distributie van de pakketten waarbij de AEE staf betrokken is. De hieronder weergegeven tabel geeft de kosten weer per 500, 1.000 en 5.000 gezinnen.

  • 500 gezinnen: € 23.500
  • 1.000 gezinnen: € 47.000
  • 5.000 gezinnen: € 235.000

Urgentie: De COVID-19-crisis vindt nu plaats. Om onze interventie relevant te maken, is het nodig om de ondersteuning op korte termijn op te schalen.

Over AEE Rwanda: AEE Rwanda is een interkerkelijke stichting welke meer dan 30 jaar bestaat en zicht richt op diaconale hulp in Rwanda. Door de jaren heen is het gegroeid tot één van de grootste NGOs en werkt het samen met de overheid van Rwanda in hulp en ontwikkelingsprogramma’s. De afgelopen 10 jaar is er in verschillende verbanden vanuit Nederland samengewerkt met deze partner.

Over Inclusive Trading Initiative (ITI): Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) is een initiatief met als doel het realiseren van economische programma’s in Oost Afrika, gericht op de zogenaamde Bottom of the Pyramid. AEE Rwanda is in onze programma’s één van onze partners.

Op verzoek van AEE Rwanda hebben we in deze tijd van crisis besloten om AEE te ondersteunen in het hierboven genoemde programma en om onze relaties te benaderen om dit programma mede te financieren.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekening nummer:
NL34 RABO 0322 4544 09
t.n.v. Stichting Inclusive Trading Initiative o.v.v. COVID-19 Rwanda AEE

U kunt ook online doneren aan ons Covid-19 programma Rwanda:

Online doneren


Contact:
Wilt u meer informatie over deze noodhulp neemt u dan contact op met Jan Wolthers (06- 51723102).